b

przekaz-jeden-procent

Korty tenisowe

kort-tenisowyDo Państwa dyspozycji dwa korty tenisowe o nawierzchni ceglastej. Korty można rezerwować telefonicznie pod numerem 14 6704827. Koszt wynajęcia kortu 15 zł za godzinę.
Każdy wynajmujący korty ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Najważniejszym punktem regulaminu jest konieczność używania obuwia przeznaczonego do gry w tenisa ziemnego, tylko w ten sposób możemy zapewnić odpowiednią jakość nawierzchni.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW

 

1. Korzystających z kortu obowiązuje sportowy strój tenisowy oraz obuwie o rzeźbie podeszwy stosownej dla kortu o nawierzchni mineralnej.

2. Korty tenisowe są udostępniane  nieodpłatnie dla gości hotelowych, dla pozostałych osób korty są odpłatne.

3. Za wynajem godzin  kortowych należność  jest pobierana przed rozpoczęciem gry i po ustaleniu przez obsługę numeru kortu.
4. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 10 minut i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi.
5. Osoba, która zarezerwowała kort na określoną godzinę, a nie korzystała z niego jest zobowiązana do uiszczenia opłaty wg cennika. Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę.
6. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
7. Na 5 minut przed upływem wynajętego czasu, grający są zobowiązani do zakończenia gry i do zasiatkowania kortu.
8. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry (np. w wyniku zmiany warunków atmosferycznych) podejmuje każdorazowo wyłącznie obsługa kortów.
9. Korzystający z kortów tenisowych nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom.
10. Na terenie kortów tenisowych zabrania się jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp.
11. Psy mogą być wprowadzane jedynie na smyczy, a za ewentualne szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.
12. Za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu Klub nie odpowiada.
Wszelkie uwagi, wnioski, skargi ,można składać w biurze Klubu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku.


Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu